Cách tính thuế nhà thầu đơn giản cho cá nhân và doanh nghiệp

Thuế nhà thầu là một trong những khoản chi phí không mấy xa lạ với các doanh nghiệp và những đối tượng cá nhân tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù quen thuộc như vậy nhưng cũng có không ít người lúng túng và chưa thật sự hiểu về cách tính thuế nhà thầu. Bài viết dưới đây, tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các loại thuế nhà thầu và cách tính của nó.

Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu FCT là loại thuế đánh vào các cá nhân, tổ chức nước ngoài không làm việc theo luật Việt Nam nhưng có thu nhập từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng cho các nhà thầu nước ngoài và phụ nước ngoài

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng cho các nhà thầu nước ngoài và phụ nước ngoài

Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014 đã quy định đối tượng chịu thuế nhà thầu bao gồm nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài. Cụ thể như sau:

 • Nhà thầu nước ngoài hoặc phụ thuộc nước ngoài ký hợp đồng thực hiện một phần công việc trong hợp đồng và có phát sinh thu nhập từ hoạt động đó.
 • Tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp hoặc thuộc điều khoản thương mại quốc tế và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả công việc kinh doanh tại Việt Nam.
 • Tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại hoặc xuất nhập khẩu nhằm phân phối hàng hóa tại thị trường Việt.

>>> Xem thêm: Thuế nhà thầu và những điều cần biết

Phân loại thuế nhà thầu

Điều 5, Chương I thuộc Thông tư 103/2014/TT-BTC đã quy định phân loại ra 3 loại thuế nhà thầu áp dụng cho các đối tượng khác nhau. Theo đó, các loại thuế nhà thầu bao gồm:

 • Đối với các tổ chức kinh doanh nước ngoài: Phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
 • Đối với các cá nhân kinh doanh nước ngoài: Thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Đối với các loại thuế, phí và lệ phí còn lại thì cần phải tuân thủ theo các văn bản pháp luật quy định hiện hành.

Thuế nhà thầu gồm thuế GTGT và thuế TNDN

Thuế nhà thầu gồm thuế GTGT và thuế TNDN

Cách tính thuế nhà thầu đơn giản cho cá nhân và doanh nghiệp

Chúng ta có nhiều cách tính thuế nhà thầu khác nhau bằng việc sử dụng các phương pháp như kê khai, trực tiếp hay giá Net và Gross.

Phương pháp kê khai

Phương pháp kê khai được áp dụng khi tính thuế nhà thầu của cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc phụ thuộc nước ngoài đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
 • Có thời hạn kinh doanh, làm việc theo hợp đồng tối thiểu là 183 ngày.
 • Sử dụng chế độ kế toán Việt Nam, có mã số thuế riêng và đã đăng ký thuế.

Để có thể tính thuế nhà thầu theo phương pháp kê khai thì cá nhân, tổ chức nước ngoài hay phụ thuộc nước ngoài phải thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN cùng với các văn bản khác.

Tính thuế nhà thầu bằng phương pháp kê khai

Tính thuế nhà thầu bằng phương pháp kê khaianhoanh 

Phương pháp trực tiếp

Đây là cách tính thuế nhà thầu phổ biến được áp dụng khi tính thuế cho các nhà thầu phụ hoặc nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng các điều kiện:

 • Là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
 • Có thời hạn kinh doanh, làm việc theo hợp đồng tối thiểu là 183 ngày.
 • Sử dụng chế độ kế toán Việt Nam, có mã số thuế riêng và đã đăng ký thuế.

Để có thể tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp thì cần áp dụng công thức như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế GTGT chính là tất cả nguồn thu có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ của đối tượng chịu thuế chưa trừ các loại chi phí khác. Doanh thu tính thuế GTGT gắn liền với những loại hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà tổ chức, cá nhân nước ngoài nhận được.
 • Thuế suất thuế GTGT: Đối chiếu ở bảng sau

 

STT Ngành nghề kinh doanh  Thuế suất 
1 Hoạt động thương mại: cung cấp, phân phối hàng hóa gắn với dịch vụ tại Việt Nam 1%
2 Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị 5%
3 Dịch vụ cung ứng quản lý 10%
4 Dịch vụ các khoản tài chính phát sinh 2%
5 Cho thuê máy bay, động cơ máy bay, tàu biển 2%
6 Xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị bao thầu hoặc không bao thầu 2%
7 Hoạt động sản xuất kinh doanh đường hàng không hoặc đường biển 2%
8 Chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán, tái bảo hiểm hoặc hoa hồng tái bảo hiểm sang nước ngoài 0,1%
9 Lãi tiền vay 5%
10 Thu nhập từ bản quyền 10%

Phương pháp Net và Gross

Pháp luật Việt Nam quy định tổng thuế nhà thầu bao gồm 2 loại là thuế GTGt và thuế TNDN. Ngoài ra, thuế nhà thầu còn được xác định dựa trên giá Net.

Số thuế GTGT phải nộp đối với giá Net = Giá Net hợp đồng / (1 – thuế suất thuế TNDN) / (1 – thuế suất thuế GTGT) x thuế suất thuế GTGT

Thuế TNDN phải nộp đối với giá Net = Giá Net hợp đồng / (1 – thuế suất thuế TNDN) x thuế suất thuế GTGT

Tổng số thuế nhà thầu cần nộp = (Giá Net/Hệ số gross – up) – Giá Net

Với hệ số gross – up = (1 – thuế suất thuế TNDN) x (1 – thuế suất thuế GTGT)

Tính thuế nhà thầu theo phương pháp giá Net và Gross

Tính thuế nhà thầu theo phương pháp giá Net và Gross

Vừa rồi là những thông tin quan trọng về các loại thuế nhà thầu và cách tính thuế nhà thầu vô cùng đơn giản dành cho tổ chức và cá nhân nước ngoài. Hy vọng bài viết vừa rồi sẽ giúp các bạn có thể tính thuế nhà thầu cho mình hoặc doanh nghiệp mình một cách dễ dàng.

Rate this post
Jasper

Jasper

Fisherman

Related Posts